Najveći čovekov zadatak u životu je…

Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.