U uslovima mira, ratnički raspoložen čovek…

U uslovima mira, ratnički raspoložen čovek nasrće sam na sebe.