Malo je onih koji umeju da podnose sopstvene mane…

Malo je onih koji umeju da podnose sopstvene mane kod drugih ljudi.