Lukavi ljudi preziru nauku, priprosti joj se dive, a…

Lukavi ljudi preziru nauku, priprosti joj se dive, a mudri se njome koriste.