Penjanje na položaj je tegobno i ljudi mukom dolaze…

Penjanje na položaj je tegobno i ljudi mukom dolaze do većih muka.