Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa…

Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli.