Pravedan je čovek najmanje podložan društvenom nemiru, a…

Pravedan je čovek najmanje podložan društvenom nemiru, a nepravedan je njime ispunjen u najvećoj meri.