Problem sa isplativim sistemima je što su…

Problem sa isplativim sistemima je što su oni uvek neisplativi za većinu ljudi.