Oluje čine da hrastovi…

Oluje čine da hrastovi puštaju dublje korenje.