Neznanje jednog glasača u demokratiji…

Neznanje jednog glasača u demokratiji narušava bezbednost svih.