Ako ne možete da rešite problem…

Ako ne možete da rešite problem, uvećajte ga.