Planovi su ništa…

Planovi su ništa, planiranje je sve.