Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a…

Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče.