Sreća ne zavisi od nikakvih spoljašnjih faktora, već isključivo od…

Sreća ne zavisi od nikakvih spoljašnjih faktora, već isključivo od našeg mentalnog stava.