Motivacioni Citati

Ne mogu vam ponuditi ništa osim krvi, napora, znoja i suza.