Latinske izreke

A bove maiori discit arare minor.- Od starijeg vola mlađi se uče da oru.