Kineske Poslovice

Novac će i slepcu otvoriti oči, novac će i debelom papi zatvoriti oči.