Kineske Poslovice

Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.