Gretta Brooker Palmer citat

Gretta Brooker Palmer citat

Sreća je nusprodukt pokušaja da se nekog drugog učini sretnim.