Fritz Schumacher citat

Fritz Schumacher citat

Nama ne mogu pomoći ni ubrzani rast, niti sve veći napori za novim pronalascima, tehnologijama i sl. ako se nalazimo na krivom kolosjeku.