Dorothy Parker citat

Dorothy Parker citat

Želite li znati što Bog misli o novcu, pogledajte ljude kojima ga je dao.