Bono Vox citat

Bono Vox citat

Gdje god tragali za Bogom, vjerujem da morate proći kroz vrata poniznosti i posvemašnje ranjivosti, kakvu posjeduje dijete.