Blaise Pascal citat

Blaise Pascal citat

Čovjeka i sve ljudsko moramo poznavati da bismo mogli ljubiti Boga i sve božansko. Moramo ljubiti da bismo ga mogli poznavati.