Benjamin Disraeli citat

Benjamin Disraeli citat

Sve dolazi ako čovjek hoće čekati.