Anthony Robert Eden citat

Anthony Robert Eden citat

Ne mogu zagovarati ono s čime se sam ne slažem.