Aleksandre Dumas citat

Aleksandre Dumas citat

Život poznaje samo jednu istinsku zabrinutost: smrt.