Aldous Leonard Huxley citat

Aldous Leonard Huxley citat

Možda je ovaj svijet pakao nekog drugog planeta.