Albrecht von Haller citat

Albrecht von Haller citat

Pesimizam mladih počiva na premalenom znanju, pesimizam starijih na preveliku iskustvu.