Aforizmi

Cezare, hoćete li da se prvo čuje reč književne kritike ili da autora odmah bacimo lavovima?

Aforizmi

Živeće ovaj narod! To je značajno sa stanovišta opštenarodne odbrane.

Aforizmi

Ispred srpske Skupštine nalazi se spomenik Tome Rosandića Igrali se konji vrani. Eto, tako se ulazi u našu Skupštinu.