Abu Hanifa citat

Abu Hanifa citat

Razlika u stavovima u zajednici dokaz je boženske milosti.