Neka se osnaži istina koja…

Neka se osnaži istina koja je potisnuta.