Najnepravedniji mir pretpostavljam…

Najnepravedniji mir pretpostavljam najpravednijem ratu.