Koji za jedan deo građana rade, a…

Koji za jedan deo građana rade a drugi zanemaruju, stvaraju najveću opasnost u državi: pobunu i neslogu.