Foliranje je…

Foliranje je budalina predstava slave.