Nijedan čovek ne može da sam…

Nijedan čovek ne može da sam otkrije svoje talente.