Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i …

Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti.