Opsesija budućnošću ponekad je…

Opsesija budućnošću ponekad je dobar način da se prespava sadašnjost.