Vere su kao vatra: njima je…

Vere su kao vatra: njima je, da bi svetlile, potreban mrak.