Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen…

Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen. Otadžbina je misao, otadžbina je vera, a misao i vera ne umiru.