Ne možeš pronaći pravi put ako…

Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane.