Priroda nam je dala dva uha, ali…

Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali.