Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i…

Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.