Prema Bogu ne idemo hodajući…

Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.