Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste…

Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste spremni da date poseduje vas.