Najveća vrlina čoveka je…

Najveća vrlina čoveka je možda radoznalost.