Obrazovanje koje ne kultiviše volju je…

Obrazovanje koje ne kultiviše volju je obrazovanje koje oštećuje um.