Brak je jedina doživotna presuda pri kojoj se…

Brak je jedina doživotna presuda pri kojoj se zbog rđavog vladanja može zaslužiti pomilovanje.