Prezirati ljudski sud nije teško, ali..

Prezirati ljudski sud nije teško, ali prezirati vlastiti sud je nemoguće.