Trebalo mi je puno vremena da prestanem da…

Trebalo mi je puno vremena da prestanem da sebi sudim kroz tuđe oči.