Za rešenje problema, moramo prestati razmišljati…

Za rešenje problema, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao.